Herzlich Willkommen beiSEAT Zentrum Stuttgart
Geöffnet heute:07:00 - 19:00 Uhr
Mo-Fr: 07:00 - 19:00 / Sa: 09:00 - 13:00
SEAT Zentrum StuttgartSEATDE/DE41063de:stuttgart.seat.de:ueberuns

Unser

Autohaus

SEAT Zentrum Stuttgart

SEAT Zentrum Stuttgart
Heilbronner Str. 39070469 Stuttgart-Feuerbach
Telefon: 0711 / 658158800Telefax: 0711 / 658158879E-Mail: kundenservice@stuttgart-seat.com
Öffnungszeiten Verkauf

Montag - Freitag:

08:00 - 19:00

Samstag:

09:00 - 14:00

Öffnungszeiten Service

Montag - Freitag:

07:00 - 19:00

Samstag:

09:00 - 13:00

Unser Team

Jörg
Berg­hö­fer
Ge­schäfts­füh­rer
Jörg
Ka­menz
Ge­schäfts­füh­rer
Yu­let
Yil­maz
As­sis­ten­tin der Ge­schäfts­füh­rung
Na­di­ne
Fall­scheer
Lei­tung Mar­ke­ting
Dana
Fatt­ahi
Mar­ke­ting­re­fe­ren­tin
Ali­ta
Höm­berg
Mar­ke­ting­re­fe­ren­tin
Jo­chen
Schan­zen­bach
Ver­triebs­lei­ter Ge­braucht­wa­gen
Jo­nas
Hlu­b­ek
Ver­triebs­as­sis­tent Ge­braucht­wa­gen
Do­mi­nik
Kel­ler
Ver­kaufs­lei­ter Ge­braucht­wa­gen
Rai­ner Ul­rich
Do­err
Ver­kaufs­be­ra­ter Ge­braucht­wa­gen
Stef­fen
Höm­berg
Ver­kaufs­be­ra­ter Ge­braucht­wa­gen
Da­ni­lo
Noack
Ver­kaufs­be­ra­ter Ge­braucht­wa­gen
An­ge­lo
Fer­ran­di­no
Ge­braucht­wa­gen­ko­or­di­na­tor
Li­lia­na
Ri­bei­ro
Lea­sing­rück­nah­me Ge­braucht­wa­gen
Tho­mas
Bech­stein
Ver­triebs­lei­ter Neu­wa­gen
Ce­li­ne
Haag
Ver­triebs­as­sis­ten­tin Neu­wa­gen
Na­ta­scha
Heß
As­sis­ten­tin der Ver­kaufs­lei­tung
Da­ni­el
Akar
Ver­kaufs­be­ra­ter Neu­wa­gen
Da­ni­el Paul
Lan­ge
Ver­kaufs­be­ra­ter Neu­wa­gen
Mi­chel­le
Lan­ger
Ver­kaufs­be­ra­te­rin Neu­wa­gen
Sa­scha
Sa­mo­jaus­ka
Ver­kaufs­be­ra­ter Neu­wa­gen
Giu­sep­pe
Saglim­be­ni
Ver­kaufs­be­ra­ter Neu­wa­gen
Lu­kas
Schmidt
Team­lei­ter Neu­wa­gen
Mi­cha­el
Per­ner
Ver­triebs­lei­ter Groß­kun­den und Be­hör­den
Nor­ma
Roth
Ver­triebs­as­sis­ten­tin Groß­kun­den / Be­hör­den
Rein­hold
Blatt
Ver­kaufs­lei­ter Groß­kun­den / Be­hör­den
Öz­gür
Yil­diz
Ver­kaufs­be­ra­ter Groß­kun­den / Be­hör­den
Amei­la
Ab­dula­ho­vic
Ver­triebs­in­nen­dienst Groß­kun­den / Be­hör­den
Tim
Beut­tler
Ser­vice­as­sis­tent
So­phia
Men­gel
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ali­cia
Sa­deghi Fard
Team­lei­tung Be­triebs­bü­ro
Har­dy
Din­kla­ge
Ser­vice­lei­ter
Do­me­ni­co
Di Lau­ro
Ser­vice­be­ra­ter Ka­ros­se­rie
Mi­che­le
Gril­lo
Ser­vice­be­ra­ter
Timo
Stein­acker
Ser­vice­be­ra­ter
Viet Duc
Hu­ynh
Ser­vice­be­ra­ter
Alex­an­der
Pe­tek
Tei­le­dienst­lei­ter
Zor­an
Dve­kar
Tei­le­dienst­be­ra­ter

Karriere

Alle aktuellen Stellenangebote